Veelgestelde vragen

Hoe meld ik mij aan?

Je kunt je bij ons aanmelden middels het opsturen van je CV, tevens kan je ons ook bereiken op 0543-216120 om een afspraak te maken. Deze afspraak kan bij ons op kantoor aan de Misterstraat 154 in Winterswijk, ook kunnen we bij jou langs komen.

Ik heb me ingeschreven bij Regio Job maar er is nog geen werk voor mij, wat kan ik doen?

Zorg ervoor dat Regio Job altijd beschikt over jouw actuele contactgegevens. Daarnaast is het prettig om ook te weten wat jouw werkervaring/achtergrond is, zodat Regio Job concreet op zoek kan naar een passende baan voor jou.

Zolang Regio Job geen contact met je opneemt, kun je er vanuit gaan dat er (nog) geen geschikte baan voor jou is gevonden. Uiteraard mag je altijd contact met ons opnemen om te vragen naar de status.

Waar vind ik mijn loonstroken en jaaropgave?

Jouw loonstroken en jaaropgave vind je in de online omgeving van Regio Job.
De loonstroken worden iedere woensdag klaargezet, mits je deze week gewerkt hebt voor Regio Job. Als je dus niet hebt gewerkt, krijg je geen salaris en ook geen loonstrook.

De jaaropgave ontvang je één keer per jaar, namelijk medio maart. De jaaropgave geeft een samenvatting van je werk in het afgelopen/verstreken jaar.

Wanneer wordt het salaris uitbetaald?

Regio Job betaalt iedere woensdag het salaris van de voorgaande week uit. Dat betekent dat als je in week 1 start met werken, je het salaris van week 1 uitbetaald krijgt in week 2.

In nagenoeg alle gevallen, heb je het salaris uiterlijk op vrijdag op je rekening.

Hoe meld ik mij ziek?

Indien je ziek bent, dien je je persoonlijk, vóór aanvang van de werkzaamheden, uiterlijk vóór 08.00 uur op de dag van ziekte, ziek te melden bij het bedrijf waar je te werk bent gesteld én bij de vestiging van Rispens Uitzendbureau die je heeft uitgezonden.
Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meld je dit bij je direct leidinggevende van het bedrijf waar je tewerkgesteld bent én bij Regio Job.
De ziekmelding moet door jou zelf worden gedaan. Het is belangrijk om je op tijd ziek te melden omdat we geen ziekmeldingen (en ziekengeld) met terugwerkende kracht kunnen verwerken.

Ben je weer hersteld? Meld dit dan ook weer bij zowel je leidinggevende van het bedrijf waar je werkt als bij Regio job.

Hoe kan ik verlof aanvragen?

Als je werkt voor Regio Job, dan heb je naast de normale beloning recht op vakantiedagen, vakantiegeld en in een aantal gevallen op loondoorbetaling bij bijzonder verlof. Deze reserveringen worden berekend op basis van een cao vastgesteld percentage van het bruto uurloon. Je kunt bij bijzonder verlof het beste even contact met ons opnemen om dit af te stemmen.

Belangrijk!
Zorg ervoor dat je je aanvraag voor verlofuren hebt afgestemd met je leidinggevende van het bedrijf waar je werkt. Pas als zij akkoord geven op je verlofaanvraag, kun je de verlofuren opnemen.

Bouw ik ook pensioen op?

Als je 21 jaar of ouder bent en minimaal 26 weken via Regio Job hebt gewerkt, heb je recht op pensioenopbouw op grond van de Basispensioenregeling. De premie bedraagt 2,6% van het bruto loon. Voor uitzendkrachten die ouder zijn dan 21 jaar en werkzaam zijn op basis van een Fase B of Fase C overeenkomst geldt de Pluspensioenregeling.
Beide pensioenregelingen worden afgestort bij het pensioenfonds voor uitzendkrachten (StiPP).

wat voor een soort contract krijg ik?

Regio Job werkt met het fasensysteem zoals opgesteld door branchevereniging ABU.

Als je voor het eerst voor Regio Job gaat werken krijg je een fase A contract, een contract voor bepaalde tijd van maximaal 78 gewerkte weken. Wanneer dit contract is beëindigd, krijg je een fase B contract, dit kan maximaal 6 keer, voor een maximale periode van 4 jaar in totaal. Daarna volgt een fase C contract, een contract voor onbepaalde tijd. Via het fasesysteem kun je dus maximaal 5.5. jaar bepaalde tijd contracten krijgen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als je wil stoppen met werken voor Regio Job licht je hierover schriftelijk je contactpersoon tijdig in. Het liefste een maand voordat je uitzendovereenkomst afloopt. Indien je gedurende je contract wil stoppen met werken heb je nog een maand opzegtermijn. Let op! mondeling opzeggen is niet mogelijk, wij hebben altijd een schriftelijke bevestiging nodig.

Ik denk dat mijn salaris niet klopt, wat nu?

Indien je twijfelt of het door Regio Job aan jou betaalde salaris wel klopt, kun je contact opnemen met de Wepaypeople/accountbeheerder van Regio Job. Dit is jouw contactpersoon. Hij of zij zal regelmatig aanwezig zijn op de werklocatie, maar is natuurlijk ook telefonisch en per e-mail bereikbaar. Geeft concreet aan wat er volgens jou niet klopt (bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren). Vervolgens wordt er voor je gecontroleerd of je gelijk hebt en krijg je hier terugkoppeling over. Indien je inderdaad gelijk hebt, dan zal er een correctie worden gemaakt bij de eerst volgende verloning.

Hoe kan ik een vakantie aanvraag indienen?

Overleg je vakantie data minimaal twee weken van te voren met de bedrijfsleider en je contactpersoon bij Regio Job. Dit kan telefonisch maar stuur altijd een schriftelijke bevestiging!

Kan ik als student bij Regio Job aan het werk?

Ja, dit is mogelijk. Van belang is wel dat je kan aantonen dat je ingeschreven staat bij een dagopleiding. Voor studenten uit een ander land dan Nederland geldt dat ze een ISIC moeten hebben. Deze is op te vragen via www.isic.nl

Hoeveel uur mag ik maximaal werken als scholier?

Jongeren tussen de 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. Let op: de uren die je op school zit tellen mee voor deze 40 uur. Jongeren van 15 jaar mogen ook 40 uur werken, maar op de dagen dat je op school zit mag dit maximaal 2 uur zijn. Als je 13 of 14 jaar bent mag je in de schoolvakantie maximaal 35 uur per week werken. Op een schooldag mag je niet werken. Voor een uitgebreidere uitleg over arbeidstijden verwijzen wij je naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk